Anonim-Şirket

Anomim Şirket Kuruluş Maliyeti

Anomim Şirket Kuruluş Maliyeti  yapacağınız iş, ortak sayınız, müdür sayısı, sermaye tutarınız ve kira tutarınız gibi faktörler göre değişecektir. Maliyet tablosu İstanbul için örnek hazırlanmıştır. Diğer şehirlerde sadece Ticaret odası masrafları ve mali müşavirlik ücretleri değişkenlik göstermektedir.

Maliyet tablosu kuruluş işlemlerinin tamamını kapsamaktadır. Listede bulunan ücretlerden sonra vergi levhanız ve faaliyet belgeniz hazır olacak ve şirketinizle işlem yapmaya başlayabileceksiniz.

Anomim Şirket Kuruluş Maliyeti  için 2017 yılı hesaplaması aşağıdaki gibidir.

Örnek Veriler:

 • Ortak Sayısı : 1
 • Müdür Sayısı: 1
 • Sermaye Tutarı : 50.000 TL ( En az )
 • Kira Tutarı: 1.000 TL ( Brüt )
 • Sektör: Toptan Tekstil Satışı

Noter Masrafları: 915,00 TL

 • İmza Beyannamesi Müdür İçin 1 Adet: 35,00 TL
 • Kuruluş Vekaleti 1 Adet: 80,00 TL
 • Nüfus Cüzdan Örneği Her Ortak için 3 Adet:  30,00 TL
 • Ana Sözleşme Onayı 1 Adet:  250.00 TL
 • İmza Sirküleri 1 Adet Her Müdür için :  100,00 TL
 • Ticari Defterler Onay Ücreti ( 50 Sayfalık)  : 300 TL
 • Şirket Kuruluşu Sonrası Mali Müşavir Vekaleti: 120,00 TL

Vergi Dairesi Masrafları: 22,68 TL

 • Kira Damga Vergisi; Kefilsiz: 1.000 x 12 = 12.000 x 1,89/ 1000 = 22,68 TL
 • Kira Damga Vergisi Kefilli: 1.000 x 12 = 12.000 x 11,37/1000= 136,44 TL

Not: Damga vergisi her nüsha için ödenecek.

Ticaret Odası; 1.410,00 TL

 • Sicil Kayıt: 1.400,00 TL
 • Faaliyet Belgesi 10,00 TL

Banka: 20,00 TL

 • Rekabet Kurulu Ödemesi : 50.000 *4/10,000 = 20,00 TL
 • Sermayenin 1/4’ü bankada bloke edilmesi:  50,000 / 4 = 12.500,00 TL ( Bu para şirket kurulduktan sonra tekrar çekilebilir.)

Mali Müşavirlik Kuruluş Ücreti: 625,00 TL

Fiyatlandırma çalışacağınız mali müşavire göre değişmektedir.  İstanbul için 625,00 TL ( KDV Dahil)dir. 2017 Yılı 

Matbaa Giderleri:  130,00 TL

 • Firma Kaşesi 2 Adet: 30 TL
 • Fatura ve İrsaliye 1 Cilt: 100 TL

Toplam Maliyet: 3.102,00 TL

 • Matbaa Giderleri:  130,00 TL
 • Mali Müşavirlik Kuruluş Ücreti: 625,00 TL
 • Banka: 20,00 TL
 • Ticaret Odası; 1.410,00 TL
 • Vergi Dairesi Masrafları: 22,68 TL
 • Noter Masrafları: 915,00 TL

Not:

 • Sermaye bloke tutarı maliyete eklenmemiştir.
 • Fazladan her bir ortak için ortalama 300 TL, fazladan her bir müdür için ortalama 500 TL gider ekleyiniz.
 • Yabancı sermayeli şirket kuruluşu mali müşavirlik ücreti alt limiti : 3.850,00 TL + %18 KDV
 • Toplam tutarda ana sözleşme kelime sayısına göre değişmeler olabilir.
 • Toptan Satış işi yapıldığı için yazar kasa dahil edilmemiştir. ( Ortalama 750 TL)

Anonim şirket kuruluş masrafları daha fazla bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Şirketinizi kurduktan sonra size bekleyen giderler ise aşağıdaki gibidir. Bu kalemlere tutar belirtmiyoruz. Çünkü tutarlar iş hacmimize göre değişecektir.

 • Her ay KDV
 • Her ay çalışanınız var ise sigorta primi
 • Her ay Müdürler için BAĞKUR primi
 • Üç ay da bir Stopaj
 • Üç ay da bir Geçici Vergi
 • Yılda bir Yıllık Kurumlar Vergisi
 • Yılda bir yasal defter tasdiklerini
 • Yılda bir yasal defter kapanış tasdiki
 • Yılda bir meslek odası üye aidatlarını
 • Belediye Vergileri
 • Her ay Mali Müşavirlik Ücreti

Aramalar

 • a ş kurmak
 • anonim şirket kurmak
 • şirket kuruluşu rekabet kurulu ücreti
 • a ş kuruluş masrafları
 • anonim şirket nasıl kurulur
 • a ş kumak
 • anonim şirket kuruluşu 2017
 • yabancı ortaklı şirket kuruluşu 2016
 • a ş kuruluş aşamaları 2017
 • Anonim sirket açmanin maliyeti nekadar?