Créer Une Entreprise En Turquie; Il n’existe pas d’obstacle juridique en Turquie en matiere de créer une entreprise avec filiales etrangeres. Les droits accordés aux citoyens turcs lors de la création de société et d’achat d’actions sont valables pour les citoyens de pays étrangers.Le détail le plus important pour les societes avec partenaires etrangers est.. devamı →

Şirket kurmak halk arasında vergi mükellefi olmak anlamında kullanılmamaktadır. Makalemizde ” Şirket Nasıl Kurulur? ” sorusuna kısaca cevap vermeye çalışacağız. Ama konuya hukuksal açıdan yaklaştığımızda iş kurmak isteyen yatırımcılar için vergi mükellefi olmak ve yapacakları işe göre vergi mükellefiyeti türünün doğru seçilmesi gerekmektedir. Ülkemizde şirket denildiğinde genelde akla gelen ve yatırımcıların en çok tercih ettiği şirket kuruluş türleri Limited.. devamı →

Set Up Company In Turkey; There are no official restrictions for setting up company in Turkey by foreign partners. The rights granted to Turkish citizens in the establishment of the company and the purchase of shares are valid for the citizens of foreign countries as well. The most important detail about the company with foreign partners is obtaining  working.. devamı →

Yabancı ortaklı şirket kuruluşu : Türkiye’de yabancı ortaklar tarafından şirket kurulması konusunda herhangi resmi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Şirket kuruluşunda Türk vatandaşlarına verilen haklar ve hisse alımı, yabancı ülke vatandaşları için de aynen geçerli olmaktadır. Yabancı ortaklı şirket kuruluşunda en önemli detay ortaklar için çalışma izninin alınmasıdır. Yabancı ortaklar için çalışma izni zorunlu olmaktadır, bu nedenle.. devamı →