Seyahat Acentası ve TURSAB Belgesi

Seyahat Acentası ve TURSAB Belgesi

TURSAB Belgesi alımı için 1618 Sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu kapsamında gerekli işlemlerin yapılması ve gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

Belge alımı için öncelikle bir tüzel kişiliğe sahip olunmalıdır. Henüz bir şirket kuruluşu yapmadıysanız konu hakkında bilgilere ve maliyetlere ulaşmak için lütfen burayı tıklayınız.

Şirketleşme işleminiz tamamladıktan tursab belgesi nasıl alınır hakkında bilgiler aşağıdaki gibidir.

TURSAB Belgesi Almak İçin Gerekli Evraklar

 • Başvuru dilekçesi,
 • Başvuru sahibi tüzel kişinin, iştigal konusu olarak turizm veya seyahat acentalığı faaliyetinin de yer aldığı şirket ana sözleşmesinin bulunduğu Ticaret Sicili Gazetesinin tarih ve sayısının belirtildiği beyan aslı, (Ek-4)
 • Temsile yetkili kişi veya kişilerin de belirtildiği Ticaret Sicil Tasdiknamesi aslı,
 • Ek-1’de yer alan acenta unvanına ilişkin taahhütname (İsim, imza ve kaşe),
 • Başvuru sahibi anonim şirketlerde, yönetim kurulu üyeleri ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin, diğer şirketlerde ise tüm ortakların ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin Ek-2’de yer alan T.C. Kimlik Numarası ve adli sicil beyanı aslı,
 • Tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin imza sirküleri aslı veya onaylı sureti.
 • Seyahat acentaları Yönetmeliği’nin 35.nci maddede belirtilen personeline ait belge, Ek-3’de yer alan Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri kodu ve T.C. Kimlik Numarası’nın yer aldığı beyan aslı ile SSK aylık prim ve hizmet belgesi.

TURSAB Belgesi Maliyeti

TURSAB Belgesi alımı için ödenecek ücretler aşağıdaki gibidir.

ÜYE KAYIT ÜCRETİ 

 • (A) grubu              37.986,73 TL
 • (B) grubu              37.986,73 TL
 • (C) grubu              37.986,73  TL

ve her bir şube için bu miktarların yüzde % 25’idir. Yıllık aidat, üye kayıt ücretinin yüzde beşidir.

ÜYE KAYIT TEMİNATI

 • A grubu için : 7.000,00.-TL  (yedibin Türk Lirası)
 • B grubu için : 6.000,00.-TL  (altıbin Türk Lirası)
 • C grubu için : 5.000,00.-TL  (beşbin Türk Lirası)

Konu hakkında sorularınız ve fiyat teklifi talebiniz için lütfen bizimle iletişime geçiniz.