İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

 

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı işyeri açılışı yapacak ya da yapmış firmaların bağlı bulundukları belediyelerden almak zorunda oldukları bir belgedir. Ruhsat iş yerinde yapacağınız işe göre 4 gruba ayrılmıştır.

Sıhhi müessese İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı 

Gürültü, koku, zararlı atık ve benzeri etkileri ile çevresinde bulunanlara fiziksel, ruhsal ve sosyal yönlerden zarar vermeyen işyerleridir. Bu bakımdan, bu tür işletmelerin açılması, insanlardan ve insanların yaşadıkları yerlerden uzak olması şartına bağlı bulunmaz. Bu anlamda; bakkal, şarküteri, süpermarket, kuruyemişçi, kurukahveci, ekmek bayii, manav, lokanta, pizzacı, yemek satış yerleri, pastaneler, çay bahçeleri, taksi yazıhaneleri gibi çok çeşitli adlar altında faaliyet gösteren sıhhi işyerlerinin de uygulamada bulundukları fiziki mekan itibariyle sınıf ve özelliklerine göre niteliklere sahip olması gerekmektedir.

Başvuru için gerekli belgeler;

  1. Vergi levhasının iki adet fotokopisi
  2. Kira kontratı fotokopisi
  3. Tapu fotokopisi
  4. Binanın imar durum belgesi
  5. Nüfus cüzdan fotokopisi
  6. Yangın söndürme tüpü dolum faturası
  7. Portör muayene kartı
  8. Bağlı olduğu esnaf odasından oda kayıt belgesi
  9. Bina sakinlerinden muvafakatname
  10. Olumlu itfaiye raporu
  11. Vukuatlı nüfus kayıt örneği
  12. Sabıka kaydı
  13. Emniyet tahkikat raporu
  14. Mesafe krokisi(cami ve okullardan 100 m. uzakta bulunması gerekiyor)
  15. Yapı sağlamlık raporu
  16. Şirket ise; Ticaret Sicil Gazetesi., İmza sirküleri, Faaliyet belgesi, Mesul Müdürlük sözleşme

Gayrisıhhi müessese İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı 

Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseseleri ifade eder.

   • Birinci Sınıf Gayrisıhhi müessese: Meskenlerden mutlaka uzak bulundurulmaları gereken iş yerlerini, tanımlar.  gemi söküm yerleri, Çimento fabrikaları, temel plastik ham maddeleri ile kimyasal elyaf üretim tesisleri, madeni yağ üretim tesisleri, şeker fabrikaları, bitkisel ham yağ veya rafine yağ elde edilen fabrikalar, 10 ton/gün ve üzeri kapasiteli süt ve süt ürünleri üretim tesisleri, sentetik elyaf iplik ve halı fabrikaları, ham deri işleme tesisleri.
   • İkinci Sınıf Gayrisıhhi müessese: Meskenlerden mutlaka uzaklaştırılması gerektirmemekle beraber izin verilmeden önce civarında ikamet edenlerin sıhhat ve istirahatları üzerine gerek tesisatları ve gerekse vaziyetleri itibarıyla bir zarar vermeyeceğine kanaat oluşması için inceleme yapılması gereken iş yerlerini, tanımlar.  Torba yakıt üretim tesisleri, odun kömürü imal yerleri, rüzgâr enerji santralleri, 20 HP den fazla motor gücü kullanan matbaalar ile baskı tesisleri, 20 metreden daha kısa boylarda gemi iskeleti ve gemi bö- lümleri imal ve tamir yerleri, tuz fabrikaları, maden ruhsat sahasında veya bitişiğinde bulunmayan ve yıllık 100.000 m2 ve altı kapasiteli mermer kesme, işleme ve sayalama tesisleri, her çeşit kozmetik ürünleri üretim tesisleri
   • İkinci Sınıf Gayrisıhhi müessese: Meskenlerin yanında açılabilmekle beraber yalnız sıhhî nezarete tabi tutulması  gereken işyerlerini tanımlar. İnşaat malzemeleri depo ve satış yerleri, çakıl, kum, cüruf, çimento ve benzeri maddelerden motor gücü kullanmaksızın yapı, yalıtım, döşeme vb. malzeme imal yerleri, kuru temizleme yerleri, 250 kg’dan düşük kapasitedeki perakende sıvılaştırılmış petrol gazı tüp satış yerleri, un ve bulgur değirmenleri, otomobil yıkama tesisleri, mobilya ve oto döşeme atölyeleri, oto lastik tamir atölyeleri.

Başvuru için gerekli belgeler;

 1.  Vergi Levhasının iki adet fotokopisi
 2. Kira kontratı
 3.  Tapu fotokopisi
 4.  Binanın imar durum belgesi(Tapunun fotokopisi ile imar arşivinden alınacak)
 5.  Nüfus cüzdan fotokopisi
 6.  Yangın söndürme tüpü dolum faturası
 7.  Portör muayene kartı
 8.  Bağlı olduğu esnaf odasından oda kayıt belgesi
 9.  Üst kat sakinlerinden muvafakatname
 10.  Ustalık belgesi
 11.  Olumlu itfaiye raporu
 12.  Yapı sağlamlık raporu
 13.  Şirket ise; Ticaret Sicil Gazetesi., İmza sirküleri, Faaliyet belgesi, Mesul Müdürlük sözleşmesi

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri  İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı 

Kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açı- lan otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri; gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler; sinema, kahvehane ve kıraathaneler; kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla adı ne olursa olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, video ve televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri; İnternet salonları, lunaparklar, sirkler ve benzeri yerleri, tanımlar.

 • Başvuru İçin Gerekli Belgeler

  1. Vergi levhasının iki adet fotokopisi
  2. Kira kontratı fotokopisi
  3. Tapu fotokopisi
  4. Binanın imar durum belgesi
  5. Nüfus cüzdan fotokopisi
  6. Yangın söndürme tüpü dolum faturası
  7. Portör muayene kartı(Gıda imalatı ve satışı yapan işyerleri, berber ve kuaförlerden istenir)
  8. Bağlı olduğu esnaf odasından oda kayıt belgesi
  9. Bina sakinlerinden muvafakatname
  10. Ustalık belgesi
  11. Şirket ise; Ticaret Sicil Gazetesi., İmza sirküleri, Faaliyet belgesi, Mesul Müdürlük sözleşmesi  

 • Hafta Tatili Ruhsatları: 394 Sayılı Hafta Tatili Kanununa göre Hafta Tatili Ruhsatına tabi işyerlerine Hafta Tatili Ruhsatı tanzim edilmektedir. Hafta Tatili Ruhsatlarının yasa gereği her yıl 01 – 31 Ocak tarihleri arasında yenilenmesi gerekmektedir. Hafta Tatili Ruhsatları, ilgili Kanun gereği Meclis kararı ile verilir.

  İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alımı hakkında sorularınız için lütfen bizimle iletişime geçiniz.