Sayın Mükellefler;

Aşağıda maddeler halinde özetlenen hususlara dikkat etmeniz halinde, işleriniz daha sağlıklı yürüyecek, gereksiz yere idari, mali para cezaları ve cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalmayacaksınız.

 1. İşyeri KİRA Ödemelerinizi tutarı fark etmeksizin, BANKAYA yatırmak zorunda olduğunuzu
 2. Mal veya hizmet satışı yapıldığı halde yazar kasa fişi, fatura vb. belgelerin düzenlemediğinz tespit edilmesi halinde, tarafınıza Özel Usulsüzlük Cezası kesileceğini ,
 3. Satış yapılan her gün yazar kasadan günlük z raporu ve ayın son günü ise aylık z raporu alınması gerektiğini,
 4. Sattığınız malın işyerinizden başka bir yere sevkinde (mal kargo ile gönderilse dahi) muhakkak sevk irsaliyesi düzenlemek zorundasınız. Ancak malı işyerinden teslim ediyor iseniz faturada bunu belirtmek koşulu ile sevk irsaliyesi düzenlemek zorunda değilsiniz. Önemli Not : Sevk irsaliyesi düzenlendikten sonra 7 gün içerisinde faturası kesilmelidir.
 5. Tüm evraklarınız muhasebeye eksiksiz teslim edilmelidir. Geç gelme olasılığı olan faturalarınız varsa önceden muhasebecinizi uyarmalı ve ilgili dönem içerisinde muhakkak ulaştırılmalıdır. Aksi takdirde alış ve satış bilgilerinin beyan edildiği Ba Bs formlarının, faturanın geç gelmesi veya hiç gelmemesinden dolayı yanlış bildirilmesi sebebiyle doğabilecek cezai sorumluluğun size ait olduğunu unutmayınız
 6. Bir takvim ayı içerisinde KDV hariç toplam 8.000,00 (SEKİZBİN) TL ve üzerindeki alış ve satış faturalarınızın tahsilatlarını/ödemelerini mutlaka Çek, Banka Transferi ve posta çeki ile yapmalısınız. Aksi halde cezai sorumluluk ile karşı karşıya kalabilirsiniz.
 7. Firmanız bir sermaye şirketi ise şirketinizin kredi kartını kesinlikle şahsi harcamalarınız için kullanmamalı , şirket banka hesabından şahsi ödeme ve tahsilatlarınızı yapmamalı, firmanıza ait çekleri özel işlerinizde kullanmamalısınız. Aksi halde kurumlar vergisi kanunu gereğince cezai yaptırım ile karşı karşıya kalabilirsiniz.
 8. Şirketiniz ile yakın akrabalarınız veya grup şirketleri vb diğer şekillerde yakın olabilecek kişi ve kurumlar ile ticaret yapılırken muhakkak diğer müşterilere uygulanan veya genel piyasada uygulanan emsal ücretin uygulanması gerekmektedir. Aksi halde kurumlar vergisi kanunu gereğince cezai sorumluluk ile karşı karşıya kalabilirsiniz.
 9. Firmanızın resmi banka hesaplarından, başka kişiler için kredi-hatır çeki-pos cihazınız kullanmamayı, Bu tip işlemlerinde firmanızı ve banka hesaplarınızı aracı olarak kullandırmamayı
 10. Vergi Dairesi veya SGK’dan gelen resmi yazıları ve bildirim zarflarını üzerlerine size geldiği tarihi yazarak anında muhasebeye bildirmelisiniz.
 11. İşyerinizde Vergi Levhanızı bulundurmanız gerektiğini, yazar kasa kullanıyorsanız Yazarkasa Levhanızımutlaka görünür bir yere asmayı unutmayınız
 12. İptal olan faturaların iptal nedenleri fatura üzerine yazılmalı ve tüm suretleri ile birlikte saklanmalıdır.
 13. Teslimin yapıldığını veya faturanızın geçerliliğini ispatlamak için evrakınızın üzerine alıcıya “Tam ve Eksiksiz Teslim Aldım” şeklinde not yazdırıp müşterinin kendisine veya vekiline imzalatınız. Alacağınızla ilgili ihtilaf halinde bu konuya dikkat edilmektedir.
 14. Sahte belge iddiası ile karşılaşmamak için fatura ödemelerinizi banka havalesi veya çek ile ödeme yolunu tercih etmelisiniz.
 15. Vergi ödemelerinizi muhakkak kendiniz yapınız. Asla muhasebeci veya mali müşavirinize yaptırmayınız. Yapmış olduğunuz ödeme belgelerini muhasebecinize ulaştırmanız yeterlidir. Kanunen muhasebecilerin emanet para almaları veya ödemeleri yasaklanmıştır. Aksi halde muhasebeci bağlı olduğu odadan disiplin cezası alır.
 16. İş yeri adresiniz veya faaliyet konularınızı değiştirmeden önce muhasebecinize danışarak gerekli bilgileri kendisinden öğreniniz. Ayrıca muhasebecinizle sık sık iletişim halinde olunuz. Sürekli değişen kanunları da göz önüne alırsak muhasebecinize danışmadan hareket etmeyiniz.
 17. Mali müşavirlerinizin işinizle ilgili yaptıkları uyarıları ve önerileri muhakkak yerine getiriniz. Mali Müşavirler devamlı gündemi ve kanunları takip etmektedir.Bu nedenle uyarıları ve önerileri önemlidir.
 18. SGK ve İş Kanununa Göre Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar;
 19. Sigortalı çalışanınız varsa her ay muhasebeden gelen Sigortalı Hizmet Listesini, İşyerinde uygulanan ASGARİ ÜCRET yazısını, görünür bir yere asmayı unutmayınız.
 20. Aylık Bordrolarınızı, işe giriş bildirgelerini ve işten çıkış bildirgelerini çalışanlarınıza imzalatmayı unutmayınız.
 21. 10 kişi ve üzeri çalışan işyerlerinde işçilerin ücret ödemeleri bankadan üzerinden yapılacağın,
 22. İşçilerinizin işe giriş tarihlerini işçi işe başlamadan EN GEÇ 1 GÜN ÖNCE muhasebeye bildirmeyi,
 23. İşçilerin işten çıkış tarihini OLAY TARİHİNDE muhasebeye bildirmeyi,
 24. İşe aldığınız işçiler için personel özlük dosyası oluşturmayı unutmayınız. (dosyada bulunması gereken belgeler ikametgah, nüfus cüzdan fotokopisi, diploma örneği, adli sicil kaydı, vukuatlı nüfus cüzdan örneği, sağlık raporu ve 2 adet fotoğraf ) tamamlatmayı,
 25. İstifa eden işçilerden İSTİFA ve İBRA DİLEKÇESİ almayı,
 26. İşçiyi kusurlarından dolayı işten çıkarmadan önce kusur gerekçesi ne ise (işe geç gelme,işe gelmeme,hırsızlık, taciz v.b) durumu mutlaka tutanakla tespit edip çıkarılan işçiye ve şahitlere imzalatmayı ve böyle bir durumun mevcudiyeti halinde mutlaka Mali MÜŞAVİRİNİZLE irtibat kurmayı,
 27. Deneme süreli de olsa çalışanlarınızın sigortalarını yaptırınız.
 28. Çalışanlarınızın asgari geçim indirimlerinin doğru hesaplanabilmesi için işçilere AİLE DURUM BİLDİRİMİ formunu doldurtup(yıl içinde aile de durum değişikliğini de) en kısa zamanda muhasebeye göndermeyi unutmayınız.
 29. Yıllık ücretli izinlerini kullanan işçilere ücretli izin defteri imzalatılır. Kullanmayanlara ise işten ayrılmaları halinde hizmet süresine göre izin ücretleri ödenir.
 30. İşçi işyerinden İşveren tarafından çıkartılmak istenirse hizmet süresine göre önceden işçiye bildirilecektir. Aksi halde ihbar tazminatı ödemek zorunda kalırsınız.
 31. Dikkat edilmesi gereken bir başka hususta İnşaat veya diğer riskli iş türlerinde işçinin Sağlık Raporu olmadan işyerinde işçi çalıştırılamaz. 15 yaşından küçük işçi çalıştırılamaz. Stajyer ise hafif işlerde çalıştırılmak koşulu ile öğrenimleri için stajını tamamlayabilir. Ayrıca 14 yaşına girmiş olmalıdırlar.
 32. İşçi işyerinde iş kazası geçirmesi halinde, ilgili kuruma takip eden 2 iş günü içinde bilgi verilebilmesi için, aynı gün muhasebenize bilgi veriniz.