İnsan sağlığı ve güvenliği yönünden ithali talep edilen ürünlerin uygunluğunun denetlenmesi amacı ile ithali için verilen Uygunluk/İzin veya “Kapsam Dışı” izin belgesidir.
Ürün gruplarına göre talepler “Kontrol Belgesi” veya “Kapsam Dışı Uygunluk Yazısı” şeklinde sonuçlanmaktadır.

Kontrol Belgesi ve Kapsam Dışı Ne Zaman Alınmalıdır?

İthal edilmek istenilen ürün ithalatın yapılacağı Gümrük Kapısına gelmeden, ilgili Bakanlıktan İthale İzin Yazısının (Kontrol Belgesinin) alınması gerekmektedir.

Aksi halde ürün gümrüğe geldikten sonra İthal İzin Belgesi alınması işlemlerine başlanılması halinde, izin yazısı işlemleri sonuçlanıncaya kadar ürünleriniz gümrükte sağlıksız koşullarda beklemek zorunda kalır. Buda ürünlerinizin kalitesinde azalma riskini doğurur.

Ayrıca ürünlerinizin gümrüklerde beklediği her süre için, gümrük müdürlüğüne ürünlerin maddi değeri ile orantılı gümrük kapısı alanını işgal etmekten dolayı gümrük tabiri ile Ardiye Ücreti ödemek zorunda kalırsınız.

Kontrol Belgesi Alınmasında Hizmetlerimiz Nelerdir?

  1. İthal edilmek istenilen ürünün Gümrük Mevzuatının araştırılması,
  2. İlgili kurumlar ile gerekli görüşmelerin yapılması,
  3. İthal izninin alınabilmesi için gerekli bilgi-belge ve formların tarafınıza bildirilmesi,
  4. Sizden gelen belgelerin incelenmesi, eksik bilgi-belge varsa tarafınıza bildirilerek tamamlanmasının sağlanması,
  5. Tüm belgelerin tamamlanmasından sonra başvuruya uygun dosyanın oluşturulması,
  6. İlgili kuruma başvurunun gerçekleştirilmesi, uzmanlarla günlük görüşmelerin yapılarak dosyanın sonuçlanıncaya kadar takibi,
  7. Sonuçlanan belgenin kurumdan alınarak, gümrüğe ibraz edilmek üzere tarafınıza kargo ile gönderilmesi.

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir