Vergi Mükellefi, kanuna göre kendi payına düşen vergi payını ödemekle yükümlü olan gerçek ya da tüzel kişidir.

Vergi mükellefi olmak için yaş sınırı yoktur.  18 yaşından küçük kişiler de vergi mükellefi olabilir.

Vergi Mükellefi olduktan sonra kanun size bazı görevler yükleyecektir.

Bunlar;

Bildirme;  Vergi mükellefi olduktan sonra yetkili mercileri işe başlama, iş bırakma, adres değişikliği , iş değişikliği konularında bilgi verme görevi

Defter Tutma;  Ticaret ve sanat erbabı, Ticaret şirketleri, İktisadi kamu müesseseleri,  Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler,  Serbest meslek erbabı,  Çiftçiler yaptıkları kanunda kendileri için belirtilen defterleri tutmak zorundadırlar.

Belge ve Vesika Düzenleme; Vergi kanunlarının mükelleflere yüklediği diğer bir görev defterdarlıkla anlaşmalı matbaalara bastırılarak işin türüne göre çeşitli belge ve vesikalar düzenlemedir. Fatura, irsaliye, gider pusulası, serbest meslek makbuzu gibi.

Saklama ve İbraz Etme; Mükellefler vergi kanunlarına göre tutmak zorunda oldukları defterleri ve düzenledikleri vesika ve belgeleri takip eden yılın başından itibaren saklama ve gerekli görülüm istendiği takdirde yetkili mercilere sunmaları gerekir.