Yeni Turizm Tesisi türlerinin gelişmesine olanak sağlanması, mevcut Turizm Yatırım ve İşletmelere ait tesislerin geliştirilerek asgari niteliklerinin belirlenmesi ve bu tesisler arasında standart birliği sağlanarak kalitenin yükseltilmesi için Turizm Bakanlığınca düzenlenen belgelerdir.

Özellikle dış turizme dönük bir turizm yatırımı yapmak ve turizm sektörüne sağlanan teşviklerden yararlanmak için, yapacağınız yatırımın mutlaka Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belgelenmesi gerekmektedir.

Yatırım yapmadan önce;

Turizm İşletmesi, Turizm Tesisi, Turizm Belgesi ve Turizm Yatırımı Belgesi ayırımlarının bilinçli yapılması gerekmektedir.

Turizm Bakanlığı Belge taleplerini, tesisin kapasitesine ve kapasitenin mevzuat kriterlerine ve uygunluğuna göre değerlendirmektedir.

Turizm Belgesinin Sağladığı Haklar;

 1. Enerji Destekleri
 2. Taşınmaz malların turizm amaçlı kullanımı
 3. Turizm kredileri
 4. Orman fonuna katkının taksitlendirilmesi
 5. Su  ücretlerinin bölgede uygulanan en düşük tarife üzerinden ödenmesi
 6.  Haberleşme kolaylıkları
 7.  Personel çalıştırılması
 8.  Alkollü içki satışı
 9. Turizmi Geliştirme Fonu kolaylıkları
 10. Yat turizminde hak ve kolaylıklar
 11.  Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ile sağlanan kolaylıklar
 12.   İşletme kredisi
 13. Telekomünikasyon kolaylıkları