Turizm Tesisleri için yatırım aşamasında verilen ilk belgedir.

Yönetmelikte belirtilmiş bazı tesisler için yatırım belgesi verilmesi, Değerlendirme Kurulunun kararına bağlıdır.

Yatırım süresi sonunda ya da tesis tamamlandığında Turizm İşletmesi Belgesi için başvurulması gerekir. Başvuruda bulunulmamış ise, tesis mahallinde durum tespiti için denetim yapılır ve Kanun gereği gereken işlem tesise uygulanır.

Firmanıza Verilecek Hizmetlerimiz;

1.İnceleme Raporu: Firmanızın belgeleri ön incelemeye tabi tutularak doğru tespit yapılması ve firmanızın doğru bilgilendirilmesi ve doğru belge istenmesi,

2.Başvuru: Evrakların titizlikle kontrol edilerek ilgili kuruma başvurusu,

3.Takibi: Dosyanın ilgili kurumdan birebir günlük takip edilerek işleme alınmasının sağlanması,

4-Sonuçlandırma: Takip sonucunda onaylanan belgenin kurumdan alınarak Belge Kullanım Bilgileri ile firmanıza gönderilmesi.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

  1. Başvuru dilekçesi:
  2. Rapor
  3. Ticaret sicili gazetesi