Çekince Bildirimi

Bu siteyi kullandığınız takdirde aşağıdaki koşulları kabul etmiş sayılacaksınız.

I- SİTEDEKİ BİLGİLERİN KULLANIMI

  1. isyeriacilisi.com web sitesinin yayınlanması, hiçbir kişi ve/veya kuruluşa herhangi bir konuda herhangi bir taahhüdü içermemektedir.
  2. Site kullanıcıları, bu sitedeki bilgi ve dokümanları sadece bilgi edinme amacıyla kullanabilir. Bu sitede yayınlanan bilgiler, kaynak gösterilmek suretiyle izinsiz olarak yayımlanabilir; ancak bu bilgilerin ticari amaçlarla kullanımı isyeriacilisi.com’ un yazılı iznine tabidir.
  3. Sosyal Şirket Yönetim Danışmanlık ve Belgelendirme Limited Şirketi’ne (isyeriacilisi.com) ait olup yalnızca bilgilendirme amacıyla gizliliğe tabi olarak paylaşılmaktadır. Bu Sunumda yer alan bilgileri edinen kişi, söz konusu bilgileri edinmekle isyeriacilisi.com’ un önceden alınan açık onayı olmaksızın Sunum ve içeriğinde yer alan herhangi bir bilginin kısmen veya tamamen yeniden üretilemeyeceğini, kopyalanamayacağını ve isyeriacilisi.com’ a atıf yapılmaksızın bilgiyi edinen tarafından kullanılamayacağını beyan ve kabul eder.

II- SİTE İÇERİĞİNİ DEĞİŞTİRME HAKKI

  1. isyeriacilisi.com, bu sitede yer alan bütün bilgileri ve tasarımı önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını haizdir.
  2. isyeriacilisi.com’ a, bu site üzerinden ulaşılan sitelerdeki bilgi değişikliklerinden sorumluluk yüklenemez.

III- SİTENİN KULLANIMINDAN DOĞAN ZARARLARDAN SORUMLULUK

  1. isyeriacilisi.com, web sitesinde yayınlanan bilgilerin güncel ve doğru bilgilerle yayınlanmasını temin etmek amacıyla elinden gelen çabayı göstermekle birlikte, isyeriacilisi.com’ un bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda açık veya zımni şekilde kefalet veya garanti verdiği yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır. İnsan hataları, teknik veya diğer faktörler nedeniyle hata veya bilgi eksikliği/yanlışlığının veya güncellik yitirmesinin vuku bulabileceği gerçeğinden hareketle, isyeriacilisi.com, sistemde yer alan bilgilerdeki hata ve eksikliklerden hiçbir şekilde sorumlu bulunmamaktadır.
  2. Kullanıcılar sisteme girmeleri ile birlikte; isyeriacilisi.com tarafından yayınlanan bilgilerin kullanımı sonu cunda doğrudan veya dolaylı bir kayıp veya zarar doğması halinde, bu durumun isyeriacilisi.com’ u hiçbir borç, sorumluluk veya mükellefiyet yüklemeyeceğini açık olarak kabul etmiş sayılırlar.
  3. isyeriacilisi.com web sitesinde yayınlanmış bilgiler ya da bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden veya siteye ulaşılamamasından doğan veya doğacak zarar ve/veya kayıplardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

IV – DİĞER KAYNAKLARDAN SAĞLANAN BİLGİLER

  • Bu site Sosyal Şirket Yönetim Danışmanlık ve Belgelendirme Limited Şirketi’ne ait olup site içerisindeki bilgilerin bir kısmı Kurum, bir kısmı da diğer kaynaklar dan sağlanarak Kurum tarafından yayınlanmaktadır. Sitemizden bağlantı yapılarak ulaşılan diğer sitelerdeki bilgiler, ilgili kuruluşlar tarafından yayınlanmakta olup, Sosyal Şirket Yönetim Danışmanlık ve Belgelendirme Limited Şirketi’ni bağlamamaktadır.