Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), 24 özel sektör, 5 kamu, 10 şemsiye kuruluş ve 15 gerçek kişinin biraya gelmesi ile kurulmuş bir Vakıf’tır. Özel sektör ve kamunun özel sektörün uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi yolu ile güçlendirmek ortak hedefi ile biraraya gelen TTGV, Türkiye’de Ar-Ge ve yenileşimin desteklenmesi amacı ile kurulmuş ilk ve tek Kamu Özel Sektör Ortaklığıdır.

TTGV tarafından verilen desteklerle ilgili ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız.

► Ar-ge Proje Destekleri

⇒ Teknoloji Geliştirme Projeleri Desteği

⇒ Ticarileştirme Projeleri Desteği

⇒ İleri Teknolojileri Projeleri Desteği

► Çevre Proje Destekleri

⇒ Çevre Teknolojileri Desteği

⇒ Enerji Verimliliği Desteği

⇒ Yenilenebilir Enerji Desteği

 

Sosyal Şirket Danışmalık Hizmetleri