Yurt Dışında İkamet Eden Türk Vatandaşları İçin Şirket Kuruluşu

Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları Türkiye’de şirket kurmak istediklerinde, diğer Türk vatandaşlarından farklı bazı prosedürler devreye girmektedir.

Bu vatandaşlarımızın şirket kurmak için yurt dışında yaşadıkları ülkelerden oturma ya da çalışma izinlerini kuruluş evraklarına eklemeleri gerekmektedir. Bu evraklar noter onaylı ve Türkçe tercüme yapılmış olması gerekiyor.

Ayrıca Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları ”Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği” kapsamında yabancı yatırımcı sayılmaktadır.

Madde 10 – Yurt dışında ikamet ettiğini çalışma veya ikamet izni ile belgeleyen Türk vatandaşları, Kanun’un uygulanması bakımından yabanı yatırımcı sayılırlar. 

Bu kapsamda yabancı bir ülkede çalışma ve oturma izni bulunan kişilerin ortaklığında kurulacak şirketlerin ”Doğrudan Yabancı Yatırımlar için Hisse Devri Bilgi Formu” düzenlemeleri gerekmektedir.

Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları Türkiye’de şirket kurmak istediklerinde aşağıdaki evrakları hazırlamaları gerekmektedir.

Gerekli Evraklar ve Bilgiler

  • Tüm Ortaklara Ait Noter Onaylı Nüfus Cüzdan Sureti
  • Tüm Ortaklara Ait muhtar ya da nüfus müdürlüğünden İkametgah
  • Tüm ortaklara ait vesikalık Foto (arkalarına ortak isimleri yazılmalı)
  • Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları için; yurt dışında çalıştığına veya oturduğuna dair o ülkenin ilgili makamlarından alınan belge.
  • Müdür Olacak Kişiye ait şirket unvanı altında imza beyannamesi
  • İş yerine Ait Kira Kontratı
  • Kuruluş için Tarafımıza verilecek vekaletname

Şirket kuruluşu talepleriniz için Türkiye’ye gelmeden önce lütfen bizimle iletişime geçiniz.