Muayenehane Şirketi Kuruluşu

Muayenehane Şirketi Kuruluşu

Merhaba Sayın Girişimci,

Size bu bölümde açmayı düşündüğünüz Muayenehane Şirketi Kuruluşu aşamaları hakkında bilgi vereceğiz. İş yerinizi açarken hangi aşamaların sizi beklediğini, hangi belgelerin gerektiğini ve neler yapmanız gerektiği hakkında profesyonel görüşümüze sizinle paylaşacağız.

Bu sitede size verilecek bilgilerle birçok işlemi siz yapabilirsiniz ama Türkiye’de bürokrasinin çok yavaş olduğunu profesyonel bir destek olmadan yapacağınız bir işlemin size zaman ve para kaybettireceğini unutmayınız.

Sitemizdeki bilgilerin mümkün olduğu kadar güncel olması için çalışıyoruz ama bildiğiniz üzere Türkiye mevzuatların çok çabuk değiştiği bir ülke. Bu sebeple konu hakkındaki sorularınızı iletişim bölümünden bize iletebilirsiniz.

Muayenehane Şirketi Kuruluşu

Muayenehane Şirketi kuruluşu ortalama bir hafta sürmektedir ve bu süre sonunda gerekli izinleri aldıktan sonra şirketler fatura kesebilecek düzeye gelmektedirler. Bu sektöre yatırım yapmak isteyen girişimciler öncelikle hangi kuruluş yöntemini seçeceklerine karar vermeliler. Kanunen herhangi bir kuruluş türünü seçmelerinde önlerinde bir engel bulunmuyor. Bu aşamadan sonra tercih ettikleri kuruluş türüne ait evrakları hazırlamalılar.

Size tavsiyemiz kuruluş için profesyonel bir destek almanız. Kuruluş esnasında yapılacak bir hata daha sonra sizi zor durumda bırakabilir.

Kuruluş yöntemleri hakkında vergi avantajları – dezavantajları hakkında bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Genel İzin ve Başvurular;

Genel anlamda işyeri açılışı yapabilmek için öncelikle kuruluş aşamasında Vergi Dairesi, şahıs işletmeleri için seçmeli olarak ticaret ya da meslek odası, sermaye şirketleri için ticaret odası başvurusu yapılması gerekiyor. Eğer personel çalıştırılacaksa SGK başvuruları yapılacak. İşyeri Ruhsatı için ise belediyeden izin alınacaktır.

 1. Vergi Dairesi
 2. Sosyal Güvenlik Kurumu
 3. Belediye
 4. Meslek Odası
 5. Sağlık İl Müdürlüğü
Sağlık İl Müdürlüğü Başvuru ve Gerekli Belgeler

a) Muayenehane adresi,
b) Muayenehanenin yerleşim planını gösterir 1/100 ölçekli krokisi,
c) Sağlık kuruluşu bir ticaret şirketi tarafından açılacak ise; ticaret sicili gazetesinin ve ortaklarının tamamının tabip veya dişhekimi olduklarını gösteren belgenin, diplomalarının ve var ise uzmanlık belgelerinin müdürlükçe tasdikli suretleri,
d) Sağlık kuruluşu, adi şirket tarafından açılacak ise; tabiplerin veya dişhekimlerinin diplomalarının ve var ise uzmanlık belgelerinin müdürlükçe tasdikli ve vergi dairesine başvurulduğuna dair belgenin veya vergi levhasının noter tasdikli suretleri,
e) Sağlık kuruluşunda bulundurulması zorunlu araç, gereç ve ilaçların nitelik ve miktarlarını gösteren Yönetmeliğin Ek 4 numaralı liste,
f)  Sağlık kuruluşunda bulunan ünit ve diğer malzemelere ait faturaların satış veya kullanım hakkı belgelerinin birer örneği, ancak daha önce açılmış sağlık kuruluşları için bir kez geçerli olmak üzere ünit ve malzemenin dişhekimine ait olduğunu bildirir beyanı,
g) Sağlık kuruluşunda çalışan dişhekiminin odaya kayıtlı olduğuna dair oda kayıt belgesi,
h) Sağlık kuruluşunda çalışan dişhekimlerinin diplomalarının veya geçici mezuniyet belgelerinin müdürlükçe onaylı birer suretleri, ikişer adet vesikalık fotoğrafları,
i) Tabelalarının standartlara uygun olduğunu gösterir oda tarafından düzenlenmiş belge,
j) Sağlık kuruluşunda çalışan dişhekimlerine ait varsa SDE sertifikasının bir fotokopisi,

Kuruluş Sonrası Maliyetler

Muayenehane işi yapacak şirketlerin genel anlamda katlanacakları maliyetler aşağıdaki gibidir. Bu maliyetler firmanın kar – zarar ve iş hacimine göre farklılık göstermektedir.

 1. Her ay KDV
 2. Her ay çalışanınız var ise sigorta primi
 3. Her ay BAĞKUR priminiz
 4. Üç ay da bir ya da aylık Stopaj
 5. Üç ay da bir Geçici Vergi
 6. Yıl da bir Yıllık Gelir Vergisi ya da Kurumlar Vergisi
 7. Yıl da bir yasal defter tasdikleriniz
 8. Yıl da bir ya da iki meslek odası üye aidatlarınız.
 9. Aylık Mali Müşavir Ücretleri

Yukarıda genel anlamda kuruluş aşaması için bilgiler vermeye çalıştık. Unutulmaması gereken nokta her girişim bazı farklılar gösterebilmektedir ve bu girişimin daha başlangıç aşamasında iyi incelenmesi ve buna göre yol haritası çizilmesi gerekiyor. Sermaye tutarı, ortaklık yapısı, kuruluş yöntemi gibi önem arz eden konularda uzman mali müşavir çözüm ortaklarımız size bu süreçte talep etmeniz durumunda yardımcı olacaklardır.

Şirketinize özel ayrıntılı bir teklif alabilmek için sağ taraftaki formu doldurarak bize talebinizi iletebilirsiniz. >>>

Saygılarımızla,

Sosyal Şirket Yönetim Danışmanlık ve Belgelendirme Hizmetleri Limited Şirketi