Yolcu taşımacılığı işini yapmak isteyen girişimciler bu işi yapabilmek için bazı şartları taşımalı ve bazı izinleri almaları gerekiyor.

Yolcu Taşımacılık Limited Şirket  Kuruluş Maliyeti 

Yolcu Taşımacılık Şirketi kuruluş işlemlerinden limited şirket türünü seçen girişimcilerin ödemeleri gereken ortalama maliyet 3.750,00 TL civarında olup bu ücret ofis kirası, ortak sayısı, sermaye tutarı ve müdür sayısına göre farklılık gösterebilmektedir.

Maliyet hakkında ayrıntılı bilgi için burayı tıklayınız.  Bu maliyetlerin içerisine Ulaştırma Bakanlığı Yetki Belgesi alım maliyetleri dahil değildir.

Yolcu Taşımacılık Anonim Şirket  Kuruluş Maliyeti 

Yolcu Taşımacılık Şirketi kuruluş işlemlerinden limited şirket türünü seçen girişimcilerin ödemeleri gereken ortalama maliyet 4.500,00 TL civarında olup bu ücret ofis kirası, ortak sayısı, sermaye tutarı ve müdür sayısına göre farklılık gösterebilmektedir.

Maliyet hakkında ayrıntılı bilgi için burayı tıklayınız.  Bu maliyetlerin içerisine Ulaştırma Bakanlığı Yetki Belgesi alım maliyetleri dahil değildir.

Gerekli Yetki Belgeleri

A1 YETKİ BELGESİ

Yurt içinde otomobille tarifesiz yolcu taşımacılığı belgesidir.

A1 Belgesi fiyatı 20.452,00 TL’dir.

 1.  A1 belgesi için başvuranların en az 4 adet ticari kayıtlı otomobile sahip olmaları şarttır.
 2. A1 yetki belgesine en fazla 20 adet araç ilave edilebilir.
 3.  Araç yaşı 8 yaşından büyük olamaz.
 4. En az 20 000 TL kayıtlı sermayeye sahip olmaları gerekmektedir.
 5. Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki firmalar ilgili belediyeden yada il trafik komisyonundan izin belgesi almak zorundadırlar. (Bu madde ekim 2015 ayına kadar bakanlığa bildirilmek zorunluluğu ile ilk başvuruda talep edilmeyecek)
 6. A1 belgesi için başvuranların 4 yolcunun oturup bekleyebileceği tuvaleti telefonu olan bekleme salonuna sahip olmaları gerekmektedir.
 7. A1 belgesi sahibi firmalar firma bünyesinde en az bir adet ody 2 belgesine sahip personel bulundurmak zorundadır.
 8. A1 belgesi özmal araç sayısının yarısı kadar aracın park edebileceği otopark alanına sahip olmalıdır. Otopark alanı belediyeden iskanlı onaylı olmak zorunda.

A2 YETKİ BELGESİ

Ticari otomobillerle yurt içinde veya uluslar arası yolcu taşımacılığı yapacaklara verilir.

A2 Belgesi fiyatı 30.684,00 TL’dir.

 1. Araç sayısı en az 5 adet ticari otomobilinin olması gerekir.
 2. En fazla 10 adet araç kaydedebilirler.
 3. Araç yaşı 8 yaşından büyük olamaz.
 4. A2 belgesi için başvuranların 4 yolcunun oturup bekleyebileceği tuvaleti telefonu olan bekleme salonuna sahip olmaları gerekmektedir.

B1 YETKİ BELGESİ

Uluslararası ve yurtiçinde tarifeli olarak yolcu taşımacılığı yapacakların alması gereken belgedir.

B1 Belgesi fiyatı 102.284,00 TL’dir.

 1.  En az 150 koltuk kapasitesine sahip olmaları gerekmektedir.
 2.  En az 25 koltuklu araç kaydedebilirler.
 3.  İlk başvuruda 10 yaşından büyük araç kaydedemezler.
 4.  Kiralık araç kaydedebilirler.
 5.  Araç sayısına göre çalışabilecekleri hat sayısı değişir.
 6.  Kayıtlı sermayeleri en az 100 000 TL olmalıdır.

B1 Yetki Belgesi sahiplerinin, en az birer adet üst düzey yönetici ve orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri şarttır.

B2 YETKİ BELGESİ

Uluslararası ve yurtiçinde otobüslerle tarifesiz olarak yolcu taşımacılığı yapacaklara verilir.

B2 Belgesi fiyatı 51.139,00 TL’dir.

 1. En az 90 adet koltuk kapasitesine sahip olmaları gerekmektedir.
 2. İlk başvuruda 10 yaşından büyük araç kaydedemezler.
 3. En az 50 000 TL kayıtlı sermayeye sahip olmaları gerekmektedir.

B2 Yetki Belgesi sahipleri en az bir adet orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri şarttır.

B3 YETKİ BELGESİ

Sadece kendi iştigal konusu ile alakalı olarak uluslar arası yolcu taşımacılığı yapacakların alması gereken belgedir.

B3 Belgesi fiyatı 10.225,00 TL’dir.

 1.  En az bir adet öz mal otobüse sahip olmaları gerekmektedir.
 2.  Araç yaşı 20 yaşından büyük olamaz.

D1 YETKİ BELGESİ

Otobüslerle yurtiçinde tarifeli olarak yolcu taşıyacak firmaların alması gerekli belge türüdür.

D1 Belgesi fiyatı 61.372,00 TL’dir.

 1. En az 150 adet koltuk kapasitesine sahip olunması şarttır.
 2. Ticaret odası kayıtlı sermayesi en az 60.000 TL olmalıdır.
 3. Varsa faaliyetleri esnasında kullanacakları kısa unvanları-logoları bakanlığa bildirmeleri şarttır.
 4. Asgari 150 koltuk kapasitesini sağlayacak araçların 10 yaşından büyük olmaması gerekmektedir.
 5. D1 belgesine sürücü koltuğu dahil en az 25 koltuklu araçlar kayıt edilebilir.
 6. D1 belgesi sahipleri belgelerine kiralık araç kayıt edebilirler.
 7. D1 belgesi sahipleri faaliyetleri esnasında kullanacakları kısa unvanlarını araçlarının en az bir yerine görünebilecek şekilde yapıştırmaları şarttır.
 8. Yetki belgesi alındıktan sonra en geç 60 gün içerisinde faal internet sitelerini kurmaları şarttır.
 9. Araç sayılarına göre kullanabilecekleri hat sayısı değişmektedir.
 10. Araçları kullanan şoförlerin mutlaka SRC 1/2 ve PSİKOTEKNİK belgelerinin bulunması şarttır.
 11. Şirket bünyesinde ÜDY 2 ve ODY 2 belgesine sahip personel bulundurmak zorundadırlar.

D2 YETKİ BELGESİ

Yurt içinde otobüs veya minibüslerle tarifesiz yolcu taşımacılığı yapacak gerçek veya tüzel vergi mükelleflerine verilen belgedir.

D2 Belgesi fiyatı 30.684,00 TL’dir.

 1. D 2 belgesi alabilmek için en az 75 koltuk kapasitesine sahip olunması şarttır.
 2. Ticaret odası kayıtlı sermayesi en az 30.000 TL olmalıdır.
 3. Varsa faaliyetleri esnasında kullanacakları kısa unvanlarını-logo veya amblemlerini bakanlığa bildirmeleri gerekmektedir.
 4. Yetki belgesine asgari kapasiteyi tamamlayacak sayıda araç için yaş sınırı 10 dur. Yani asgari kapasite için 10 yaşından büyük araçlar yetki belgesine kaydedilemez. Asgari kapasiteyi bu şekilde 10 yaş altı araçlarla tamamladıktan sonra yaş sınırı aranmadan araç ilavesi yapılabilir.
 5. Kayıt edilecek araçlar mutlaka ticari yolcu nakli kayıtlı araçlar olmalıdır.
 6. Faaliyette kullanacakları araçların üzerine varsa kısa unvanlarını en az bir yerine yazdırmaları mecburidir.
 7. Araçların muayene tarihleri mutlaka geçerli olmalıdır.
 8. Araçları kullanan şoförler mutlaka SRC 2 ve PSİKOTEKNİK belgelerine sahip olmalIdIr.
 9. D2 yetki belgesi sahipleri firma bünyesinde en az bir adet ODY 2 belgesine sahip personel bulundurmak zorundadır.

D3 YETKİ BELGESİ

Yurtiçinde sadece kendi iştigal konusu ile ilgili personel taşımacılığı yapan firmaların alması gerekli belge türüdür. Bu belge ile ticari taşımacılık yapamazlar.

D3 Belgesi fiyatı 10.225,00 TL’dir.

 1. Yalnız kendi adına kayıt ve tescil edilmiş araçlara taşımacılık yapabilirler. Ticari veya hususi kayıtlı araçlar kayıt edilebilir.
 2. Araçlarda yaş şartı aranmaz.
 3. Araçların muayenelerinin olması şarttır.
 4. Şoförlerinin SRC ve PSİKOTEKNİK belgelerine sahip olmaları şarttır.

D4 YETKİ BELGESİ

Tarifeli veya tarifesiz olarak il dışına 100 KM ye kadar taşımacılık yapılmasına izin veren belgedir.

D4 Belgesi fiyatı 7.901,00 TL’dir.

 1. D4 belgesine sadece belge sahibinin bulunduğu ilin plakasını taşıyan araçlar kayıt edilebilir.
 2. Merkezin bulunduğu il sınırları içinde şubeler açabilir, acenteleri olabilir, sözleşme yapabilirler. Merkezin dışındaki illerde ise sadece bir şube açabilirler.
 3. Merkezi il sınırları içinde olan büyük şehirlerde bulunan taşıt sahipleri adına D4 belgesi düzenlenmez.
 4. Belge aldıktan sonra kayıtlı olan aracın satılması halinde yetki belgesine yeni kayıt edilecek aracın satılan aracın koltuk sayısından fazla olmaması gerekir. Daha az koltuk kapasitesine sahip araç kayıt edilebilir fakat daha fazla koltuk kapasitesine sahip araçlar kayıt edilemez.
 5. Tahditli plakalı otobüsler belgeye kayıt edilemez. İlgili belediye sınırları dışına çıkamaz. Okul servisi olarak kullanılan araçlar ilgili okulun öğrencilerini taşımak amacıyla il dışına çıkabilirler.

F1 YETKİ BELGESİ

Ticari amaçla yolcu taşımacılığı konusunda acentelik yapacakların alması gerekli belgedir.

F1 Belgesi fiyatı 8.178 TL’dir.

 1. Başvuruda bulunabilmek için A1-D1-D2-D4 yetki belgelerinden en az biri ile imzalanmış acentelik sözleşmesinin olması şarttır.
 2. Faaliyette bulunulacak yer ilçe ise 2000 TL, il ise 6000 TL kayıtlı sermayeye sahip olunması şarttır.
 3. Bu işe elverişli müstakil bir büronun kullanım hakkına sahip olunması şarttır.
 4. Köy, kasaba veya beldelerde yetki belgesi için başvuranlara %75 indirim uygulanır.
 5. En fazla 10 adet taşımacı ile sözleşme yapabilirler.

F2 YETKİ BELGESİ

Ticari amaçla uluslar arası ve yurt içi yolcu taşımacılığı acenteliği yapacakların laması gereken belgedir.

F2 Belgesi fiyatı 12.267 TL’dir.

 1. A1-A2-B1-B2-D1-D2-D4 yetki belgesi sahiplerinden en az biri ile acentelik sözleşmelerinin olması şarttır.
 2. 6000 TL kayıtlı sermayeye sahip olmaları şarttır.
 3. Bu işe elverişli bir büronun kullanım hakkına sahip olmaları gerekmektedir.
 4. En fazla 10 adet taşımacıyla acentelik sözleşmesi yapabilirler.